Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01116

Kose-Risti liivamaardlas Kose-Risti karjääride korrastamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärk on kohaliku tähtsusega Kose-Risti liivamaardlas asuvate Kose-Risti karjääride korrastamine vastavalt Keskkonnaameti poolt 11.01.2016 kirjaga nr 12-1/16/19-2 väljastatud korrastamistingimustele ning Kose-Risti kruusakarjääri, Kose-Risti II karjääri, Kose-Risti III kruusakarjääri ja Kose-Risti IV kruusakarjääri korrastamisprojektile (OÜ Mäemees, 2016-2017). Karjäärid asuvad Harju maakonnas Kose vallas Liiva külas katastriüksustel Kose-Risti liivakarjäär (katastritunnus 33702:002:0272), Kose-Risti kruusakarjäär (katastritunnus 33702:002:0587), Paunküla metskond 109 (katastritunnus 33702:002:0719), Krossirada (katastritunnus 33702:002:0506). Mäeeraldiste kogupindala on 35,07 ha. Nimetatud aladel on kaevandamislubade omanikeks ELEET INVEST OÜ ja AS K.U.MELL. Keskkonnaameti hinnangul on nõuetele vastavaks tunnistatud Kose-Risti karjääride korrastamise KMH aruanne asjakohane ja piisav karjääride korrastusprojekti kooskõlastamise üle otsustamiseks.
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.02.2016
Kohustuslik
1.29 - pealmaakaevandamisega rikutud maa korrastamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal, allmaakaevandamisega või turba mehhaniseeritud kaevandamisega rikutud maa korrastamine
AS K.U.MELL
ELEET INVEST OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põhja regioon
Liiva küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kose Risti liivamaardla Kose Risti Kose Risti II Kose 419 KB Algatamise otsus 11.02.2016 16.08.2022
Kose Risti karjaaride korrastamise KMH programm 19 09 16 alkranel 12.1 MB Programm 16.08.2022
Kose Risti liivamaardlas Kose Risti karjaaride korrastam 362 KB Programmi otsus 21.10.2016 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
Kose Risti liivamaardlas Kose Risti karjaaride korrastam 360 KB Aruande otsus 06.09.2017 16.08.2022