Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00914

Reinu III lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109974

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Viktoria Burtin
07.02.2014
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Vahi OÜ
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Põhja regioon
Äherdi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marge Uppin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Kallaste KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 16911 16 07022014 1195352 304 KB Algatamise otsus 07.02.2014 16.08.2022
Programmi otsus 363 KB Programmi otsus 22.06.2016 16.08.2022
Reinu III KMH aruanne l6plik 49.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Reinu III MKLT koos lisadega 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 AT 29 10 2013 Reinu III kaevandamisloa taotlus 25 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 KeA 07 02 2014 kiri Reinu III KHM algatamine 330 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 AT 19 02 2014 Reinu III KMH algatamine 30 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 AT 31 03 2016 Reinu III KMH programmi valjapanek 30 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 KeA 22 06 2016 kiri KHM programmi heakskiitmine 422 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 AT 30 06 2016 KMH programmi heakskiitmine 29 KB Aruanne 16.08.2022
Reinu III lubjakivikarjaari rajamise ja tootamis 303 KB Aruande otsus 21.08.2017 16.08.2022