Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00813

Soomra IV liivakarjääri maavara kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
22.07.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
OÜ NURME TEEDEEHITUS
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Lääne regioon
Soomra küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 10 5 8496 9 22072013 1077404 479 KB Algatamise otsus 22.07.2013 16.08.2022
PV 6 7 2847 2 12022014 1198462 515 KB Programmi otsus 12.02.2014 16.08.2022
SOOMRA IV laienduse KMH aruanne 07 03 2017 8.9 MB Aruanne 16.08.2022
Soomra IV liivakarjaari maavara kaevandamisega k 299 KB Aruande otsus 12.04.2017 16.08.2022