Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01515

OÜ Nigula Piim Leediküla suurfarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ja laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Arendaja, OÜ Nigula Piim, poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks olemasolevas laiendatavas farmikompleksis. Farmikompleksi laiendamisel lähtutakse loomade heaolust ning tootmise majanduslikust jätkusuutlikkusest. Käitises on ülesseatud tootmisvõimsus 555 lüpsilehma, 391 noorlooma ja 160 vasikat. Nigula Põld OÜ poolt ehitati 2012. aastal uus laut. Uus laut koos uue sõnnikuhoidlaga kuulub Nigula Põld OÜ’le, kuid moodustab Nigula Piim OÜ’le kuuluvate lautadega ühe käitise, seetõttu soovisid Nigula Põld OÜ ja Nigula Piim OÜ lisada uue lauda ja sõnnikuhoidla Nigula Piim OÜ keskkonnakompleksloasse KKL/317499.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-100369

Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
15.01.2015
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
OÜ Nigula Piim
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Lääne regioon
Keskkonnamõju hindamise objektiks on Läänemaal Lääne-Nigula vallas Mõisa (77601:001:0319), Mõisaserva (43601:001:0077) ja Leediküla (77601:001:0585) katastriüksustel asuv veisefarm ja selle laiendamine.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaire Taidre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 836 1 15012015 1409493 376 KB Algatamise otsus 15.01.2015 16.08.2022
HLS 6 7 15 16198 13 04112015 1610388 48 KB Programmi otsus 04.11.2015 16.08.2022
OU Nigula Piim Leedikula KMH aruanne ELLE 210217 0 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Ehitusprojektid 8.6 MB Aruanne 16.08.2022
Nigula Piim OU KMH aruande KKA 10 04 2017 paringule vastused 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
veiste pvt jareldused 673 KB Aruanne 16.08.2022
OU Nigula Piim Leedikula suurfarmi keskkonnakomp 355 KB Aruande otsus 20.06.2017 16.08.2022