Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01615

Merirahu sadama vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Eesmärk on välja ehitada Tallinna linnas Haabersti linnaosas Merirahu jahisadama 2 kinnistul (katastritunnus: 79406:609:0043) asuva Merirahu sadama. Sadama rajamiseks on kavandatud süvendustööd mahus kuni 36 400 m3 ning slipi ja kahe muuli rajamine, mille käigus uputatakse veekogusse tahkeid aineid mahus kuni 11 300 m3.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.05.2015
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
AS Merirahu Sadam
Keskkonnaamet
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Haabersti linnaosa, Kakumäe

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Põldre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
7 6 10526 2 20052015 1501354 274 KB Algatamise otsus 20.05.2015 16.08.2022
E1341 KMH programm 3 738 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 133 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 71 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 238 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 81 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 317 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 319 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 402 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 15 10526 13 19102015 1596881 42 KB Programmi otsus 19.10.2015 16.08.2022
E1341 KMHA 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 1 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 2 689 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 4 149 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 5 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 6 239 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 7 64 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 8 447 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 9 310 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 10 310 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 11 500 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 12 396 KB Aruanne 16.08.2022
Merirahu sadama vee erikasutusloa taotlus 369 KB Aruande otsus 29.08.2016 16.08.2022