Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01715

Keava turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
0293 - Kehtna vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-119437

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Ülevaatamisel
Mihkel Annusver
12.03.2015
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
AKTSIASELTS TURVAS
Keskkonnaamet
Agenda OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Linnaaluste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Vivian Ilves KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liis-Erliken Vinne KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 1927 3 12032015 1448447 282 KB Algatamise otsus 12.03.2015 16.08.2022
KMH programm Keava tootmisala 1.6 MB Programm 16.08.2022
Keava programmi protokoll 2.1 MB Programm 16.08.2022
KKA kiri ja kirja vastus 578 KB Programm 16.08.2022
Terviseameti kiri ja kirja vastus 527 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 1927 12 07092015 1567824 43 KB Programmi otsus 07.09.2015 16.08.2022
Keava turbatootmisala kuivendamise KMH aruanne 1 13.6 MB Aruanne 16.08.2022
Keava turbatootmisala kuivendamise ning k 361 KB Aruande otsus 18.05.2016 16.08.2022