Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01815

OÜ Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Arendaja, Osaühing Karinu PM soovib Järva-Jaani vallas Metsla külas Reva kinnistul (katastritunnus 25701:004:1840) asuvat Reva farmikompleksi laiendada ning suurendada loomakohtade arvu – vastavalt 1447 lüpsilehma (sh kinnislehmad ja poegivad lehmad) ja 1231 noorlooma. Farmi sõnnikukäitlus viiakse vastavusse õigusaktides esitatud nõuetega. Rajatakse vedelsõnnikuhoidlad, uus tahesõnnikuhoidla, silo- ja puistesöödahoidlad. Olemasolevad nõuetele mittevastavad hoidlad/küünid likvideeritakse. Järva-Jaani Vallavalitsus algatas 21.04.2015 korraldusega nr 147 Osaühingu Karinu PM avalduse alusel keskkonnamõju hindamise Reva farmikompleksi lüpsikarjalauda ning noorkarjalauda ehituse planeerimiseks.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 18 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-101408

Kompleksloa muutmine
Lõpetatud
21.04.2015
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing Karinu PM
Järva-Jaani Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Põhja regioon
Metsla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Taidre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helen Juhkama KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 1.2 MB Algatamise otsus 21.04.2015 16.08.2022
Karinu PM KMH programm ELLE 150715 2.3 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 AT teadanne 25 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 jj koduleht 166 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 jj koduleht2 65 KB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Teade ajalehes JT 531 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 OU Karinu PM KMH programmi avaliku arutelu protokoll ELL 150615 951 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti ettepanekud 2 124 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Keskkonnaameti ettepanekud 134 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Terviseameti ettepanekud 256 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Vastused Keskkonnaameti 2 kirjale ELLE 150715 43 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Vastused Keskkonnaameti ettepanekutele ELLE 150615 63 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Vastused Terviseameti kirjale ELLE 150715 45 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 10246 7 17072015 1539533 44 KB Programmi otsus 17.07.2015 16.08.2022
Reva KMH aruanne lisadeta 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
OU Karinu PM Reva suurfarmi rekonstrueer 432 KB Aruande otsus 20.12.2016 16.08.2022