Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01014

KEHTNA MÕISA osaühingu Ülejõe farmi ja noorkarja farmikompleksi laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
0293 - Kehtna vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 35 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119254

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
12.05.2014
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
KEHTNA MÕISA osaühing
Kehtna Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kehtna alevik, Käbiküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kehtna Moisa OU KMH programm ELLE 070715 685 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 1523 10 08072015 1532610 43 KB Programmi otsus 22.12.2014 16.08.2022
KEHTNA MOISA osauhing KMH aruanne lisadeta 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
KEHTNA MOISA osauhingu Ulejoe farmi ja n 433 KB Aruande otsus 15.09.2016 16.08.2022