Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02015

Sõru sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Vastavalt „Hädaolukorra seadusele“ § 34 lõikele 2 on sadamate toimimine, laevaliikluse korraldamise süsteemi toimimine ning Eesti mandri ja suursaarte vahelise reisiparvlaevaliikluse toimimine elutähtsad teenused, mille toimepidevust korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Eesti mandri ja suursaarte vahelise reisiparvlaevaliikluse teenuse paremaks toimimiseks on Veeteede Amet sõlminud 26. veebruaril 2015. lepingu uue reisiparvleva soetamiseks Sõru-Triigi liinile. Laev on ette nähtud reisijate, autode ja lasti veoks. Seoses uue parvlaeva liiniletulekuga on vaja rekonstrueerida Sõru sadama kai ja ramp.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
18.03.2015
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
aktsiaselts Saarte Liinid
Keskkonnaamet
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
6. märtsil 2015. aastal esitas AS Saarte Liinid vee erikasutusloa taotluse Sõru sadama süvendamiseks mahus kuni 15 000 m3 ning uue rambi rajamisega seotud töödeks mille käigus uputatakse veekogu põhja tahkeid aineid mahus 300 m3. Taotluse alusel algatas Keskkonnaamet oma 18. märtsi 2015. a korraldusega nr 7-6/15/5342-2 keskkonnamõjude hindamise (KMH).

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Priit Põldre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rain Männikus KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
7 6 5342 2 18032015 1452500 261 KB Algatamise otsus 18.03.2015 16.08.2022
7 6 5342 9 17062015 1520215 50 KB Programmi otsus 17.06.2015 16.08.2022
KMH aruanne 6.6 MB Aruanne 16.08.2022
Soru sadama rekonstrueerimise vee erikasu 364 KB Aruande otsus 01.02.2016 16.08.2022