Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02115

Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-118184

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
16.02.2015
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Riigimetsa Majandamise Keskus
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Taevaskoja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaarel Orviku KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Meelis Tambets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 5 9812 21 16022015 1430746 361 KB Algatamise otsus 16.02.2015 16.08.2022
PVV 6 5 9812 58 25062015 1524468 45 KB Programmi otsus 25.06.2015 16.08.2022
Saesaare paisu likvideerimise KMH aruanne 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 1 Saesaare aruanne final 28 10 2015 836 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 2 Saesaare H Timm 2015 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 3 Saesaare eksperthinnang taimestiku areng Metsoja 419 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 5 Saesaare geohinnangu tehniline ekspertiis 9.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 1 Kusimustik 200 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 2 Tulemused 534 KB Aruanne 16.08.2022
Saesaare KMH programm 11.5 MB Aruanne 16.08.2022
Aruande lisa 1 KMH programm heakskiidetud 11.5 MB Aruanne 16.08.2022
Saesaare paisu likvideerimise teatise kes 599 KB Aruande otsus 05.08.2016 16.08.2022