Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01114

Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Põlva maakond
0708 - Räpina vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
21.02.2014
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Leevi HPP OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Leevi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 8 18948 14 28052015 1506161 293 KB Programmi otsus 28.05.2015 16.08.2022
Leevi KMH aruanne hs alkranel 18 05 16 9.3 MB Aruanne 16.08.2022
Leevi KMH programm h 26 01 30 04 15 a 4.8 MB Aruanne 16.08.2022
Leevi hudroelektrijaama rekonstrueerimise 517 KB Aruande otsus 31.05.2016 16.08.2022