Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00811

Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Pärnu maakond
0624 - Pärnu linn, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
26.05.2011
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
AS Raju
Keskkonnaamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Sindi

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Martin Kesler KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Otso Lintinen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Jukka Jormola KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tommy Nyman KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ari Hanski KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Urmas Nugin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
20110526131216593 2.0 MB Algatamise otsus 26.05.2011 16.08.2022
Lisa 1 Sindi paisu eelhinnang ja KMH algat 2.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 KMH algatamise otsuse muutmine 16 1 290 KB Programm 16.08.2022
Lisa 3 KMH algatamise teade AT 09 01 2012 94 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 Asendiplaan Kalade randevoimaluste 609 KB Programm 16.08.2022
Lisa 5 1 Avalikustamise teated 434 KB Programm 16.08.2022
PV 6 7 5478 11 15052012 785264 534 KB Programmi otsus 15.05.2012 16.08.2022
Sindi hydrosolme KMH aruanne heakskiitmisele 19 08 2013 10.8 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Eelprojekti joonised 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Vee erikasutusluba L VT PM 48959 21 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Kalapaasude 0 alternatiivide skeemid 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Sindi KMH kysitluse ankeet 117 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Parnu joe ristloiked 64 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Kalade randevoimalused Sindi hydrosolmes 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 12 Alden Sindi Survival Report 07 06 2013 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 1 13 tiitel 30 KB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 31398 55 11112013 1142852 827 KB Aruande otsus 11.11.2013 16.08.2022