Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00911

Harjumaal Nissi vallas Ellamaa külas Kalda kruusamaardlas taotletavast mäeeraldisest "Kalda III kruusakarjäär" ja mäeeraldise "Kalda" taotletavast laiendusest kaevandamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Ehituskruusa kaevandamine Harjumaal Nissi vallas Ellamaa külas Kalda kruusamaardlas. Kaevandamise eesmärgiks on teedeehituse ja üldehitustööde varustamine ehituskruusaga.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
12.07.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts KIIRKANDUR
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Ellamaa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Kask KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Leonid Savitski KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merle Truu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
18940 6 136 KB Algatamise otsus 12.07.2011 16.08.2022
HJR 10 5 7035 16 24012013 953547 298 KB Algatamise otsus 12.07.2011 16.08.2022
HJR 6 7 24619 9 09082013 1087583 286 KB Programmi otsus 09.08.2013 16.08.2022
HJR 6 7 24619 17 07012014 1174354 321 KB Aruande otsus 07.01.2014 16.08.2022