Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01011

Sibila kruusakarjääri, Mõisametsa liivakarjääri, Mõisametsa II liivakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Arendustegevuse eesmärgiks on Sibila kruusakarjääris kasutada kaevandatavat materjali kohalike teede ehitusel ja teistel ehitustöödel, Mõisametsa liivakarjääris kasutada maavara tsiviil- ja teedeehituses ning Mõisametsa II liivakarjääris kasutada kaevandatavat maavara teede muldkehade ehitamiseks ning täitepinnaseks. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks planeeritakse Sibila kruusakarjääris 42 tuh. m³, Mõisametsa liivakarjääris 94 tuh. m³ ja Mõisametsa II liivakarjääris 33 tuh. m³ ning kõigi nimetatud lubade puhul loa kehtivusajaks 15 aastat. Sibila kruusakarjääri mäeeraldis asub Harjumaal Kose vallas Kiruvere külas Paunküla metskond 6 katastriüksusel (katastritunnus 36302:002:0420) ning taotletava mäeeraldise pindala on 10,25 ha (teenindusmaa pindala 18,83 ha). Mõisametsa ja Mõisametsa II liivakarjäärid asuvad Järva maakonnas Paide vallas Mustla-Nõmme külas Väätsa metskond 3 katastriüksusel (katastritunnus 56501:001:0047). Mõisametsa mäeeraldise pindala on 20,15 ha (teenindusmaa pindala 20,15 ha) ning Mõisametsa II mäeeraldise pindala on 6,95 ha (teenindusmaa pindala 6,95 ha).
Harju maakond
Järva maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120779

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Liis Jääger
26.04.2011
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
RONK OÜ
Tallinna Teede Aktsiaselts
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kiruvere küla, Mustla-Nõmme küla. Selle menetlusega on seotud kaks maavara luba M-120779(Jarm-038) kui M1107929 (HARM-140).

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heli MIlvek KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Jan Johanson KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Andrus Jair KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Indrek Oden KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Priidu Kooskora KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 48888 10 26042011 497213 220 KB Algatamise otsus 26.04.2011 16.08.2022
KMH programm lisadeta 768 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 31268 17 24092012 869107 326 KB Programmi otsus 24.09.2012 16.08.2022
Sibila KMH aruanne lisadeta 9.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 31268 55 10092015 1570684 52 KB Aruande otsus 10.09.2015 16.08.2022