Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00507

Rahinge farmi laiendamise ja rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Tegevuse eesmärgiks on Rahinge laudakompleksi vastavusse viimine kaasaja nõuetele. Kavandatakse vabapidamisega lauda rajamist 408 lehmale esimeses etapis ja perspektiivsena lisaks 204 lehmale, vedelsõnnikuhoidlate rajamist ja olemasolevate hoonete ning rajatiste rekonstrueerimist.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
13.02.2007
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
AS Tartu Agro
Tartumaa Keskkonnateenistus
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Rahinge küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anu Oinberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katrin Lasberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Rahinge algatamine 109 KB Algatamise otsus 13.02.2007 16.08.2022
Rahinge programm 855 KB Programm 16.08.2022
Rahinge prog heakskiit 198 KB Programmi otsus 18.04.2007 16.08.2022
Rahinge farmi KMH ARUANNE v15 avalikustamisel 12.0 MB Aruanne 16.08.2022
20070803084950000 91 KB Aruande otsus 22.08.2007 16.08.2022