Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01214

Jõelähtme vallas Loo alevikus Saha tee 25 maaüksusele termotöötlusseadmete rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Jõelähtme vallas Loo alevikus asuva Saha tee 25 kinnistul asub OÜ Brenstolile kuuluv tootmisüksus, mis tegeleb puitmaterjali töötlemisega eesmärgiga toota termopuidust terrassi-, voodri- ja põrandalaudu, saunamaterjali jne. Seoses uute täiendavate termotöötlusseadmete kavandamisega kasvavad ettevõtte tootmismahud oluliselt. Sealjuures jääb kavandatav tegevuse laiendus oma olemuselt sarnaseks praeguse tegevusega. Tootmismahtude suurenemine ja sellest tulenev võimalik lisakeskkonnamõju teke tingib vajaduse KMH läbiviimiseks.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
06.11.2014
Kaalutletud
2.8 - tselluloosi-, paberi-, puidu- või tekstiilitööstus või nahaparkimine
Osaühing Brenstol
Jõelähtme Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Loo alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Korraldus nr 699 403 KB Algatamise otsus 06.11.2014 16.08.2022
Joelahtme Saha tee KMHPheaks 19 03 2015 5.2 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 1219 4 20042015 1478778 302 KB Programmi otsus 20.04.2015 16.08.2022
KMH aruanne 9.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 14348 7 28082015 1563224 48 KB Aruande otsus 28.08.2015 16.08.2022