Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01314

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Kroodi oja jääkreostuse ohutustamisega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
18.11.2014
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Keskkonnaministeerium
Maardu Linnavalitsus
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kroodi oja

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH Kroodi programm v6 17 03 2015 Keskkonnaametile heakskiitmiseks 8.1 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 2253 8 01062015 1507966 310 KB Programmi otsus 01.06.2015 16.08.2022
Heakskiidetud KMHKroodi aruanne 53.0 MB Aruanne 16.08.2022
Kroodi oja jaakreostuse ohutustamisega ka 421 KB Aruande otsus 12.02.2016 16.08.2022