Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00913

Harjumaa, Kernu vald, Riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
30.07.2013
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteeamet
Maanteeamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Maanteeamet digikaskkiri Template 0278 6.5 MB Algatamise otsus 30.07.2013 16.08.2022
HJR 6 7 13105 5 22072014 1302510 237 KB Programmi otsus 22.07.2014 16.08.2022
Kernu KMH aruanne lisadeta 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 10717 17 16102015 1596704 50 KB Aruande otsus 16.10.2015 16.08.2022