Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00913

Harjumaa, Kernu vald, Riigi põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Kernu ümbersõidu km 37-42 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla on üks riigi olulisemaid põhimaanteid, mis on ühendusteeks pealinna ja teiste suurte linnade vahel. Põhimaantee uue trassi valiku vajaduse tingivad olemasolevad liiklusolud ja transpordiühendus. Olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele parandab liiklusohutust maanteel ning tagab sujuva ja usaldusväärse ühenduse erinevate sihtpunktide vahel nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil. Ohutu ja sujuva transpordiühenduse tagamine rahvusvahelistel suundadel on tähtis riigi konkurentsivõime seisukohalt. Kavandatava tegevusena rajatakse Kernu ümbersõit II klassi maanteena trassi koridoris 1C. Kavandatava tegevuse tulemusena lüheneb sõiduaeg riigi põhimaanteel nr 4. Seda tagavad suurem maksimaalne lubatud kiirus ja kogu maantee pikkuse lühenemine, sest maantee rajamisel ehitatakse praegusest laugemad kurvid. Maanteel paraneb liiklusohutus parema nähtavuse tõttu uuel trassil ja lisanduva möödasõiduraja tõttu.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 44 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
30.07.2013
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteeamet
Maanteeamet
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kadi Kukk KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Jah Ei Jah
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Ei Jah
Rinaldo Rüütli KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ene Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tuuli Põld KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Erki Kõnd KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Gerli Kull KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Teele Nigola KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Riinu Rannap KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Lauri Klein KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Maanteeamet digikaskkiri Template 0278 6.5 MB Algatamise otsus 30.07.2013 16.08.2022
HJR 6 7 13105 5 22072014 1302510 237 KB Programmi otsus 22.07.2014 16.08.2022
Kernu KMH aruanne lisadeta 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 10717 17 16102015 1596704 50 KB Aruande otsus 16.10.2015 16.08.2022