Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00512

Kurtna paisjärvede (Saku vald) korrastamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
KMH objektiks on Harju maakonnas, Saku vallas, Kurtna külas asuvate Kurtna paisjärvede ning nende tõkestusrajatiste (regulaatorite) korrastamise eelprojekt. Peamisteks eesmärkideks on veekeskkonna seisundi parandamine (mh kalapääsude vajalikkuse kaalumine) nii järvedes kui ka nendega seotud vooluveekogudes (Koosi ja Võiba ojad ning Keila jõgi), järvede kallaste heakorrastamine ning kooskõla saavutamine õiguskorraga (vee erikasutusluba või load e edasine taotlemisprotsess jms).
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 7 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
18.12.2012
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kurtna küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristin Markov KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 32467 4 03052013 1025836 288 KB Programmi otsus 03.05.2013 16.08.2022
HJR 6 7 32467 9 28102013 1134024 322 KB Aruanne 16.08.2022
Kurtna KMH 07 10 13 alkranel 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
Kurtna KMH 07 10 13 alkranel 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 2 HJR 6 7 32467 4 03052013 1025836 288 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 paisuveekogude kasutamise uldtingimused 34 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 4 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 5 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 6 Kurtna paisjarved eksperthinnang loplik 34 KB Aruanne 16.08.2022
lisa 7 kmh aruande eelnou avalikustamisega seotud dokumendid 919 KB Aruanne 16.08.2022
LISADe vahelehed 32 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 32467 9 28102013 1134024 322 KB Aruande otsus 28.10.2013 16.08.2022