Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01111

Mahtra turbamaardla Leva turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
14.09.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kirivalla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tootsi Turvas KMH algatamisest 2011sept 144 KB Algatamise otsus 14.09.2011 16.08.2022
HJR 7 6 18956 15 20042012 769966 382 KB Programmi otsus 20.04.2012 16.08.2022
Aruanne Leva 2013 04 30 heakskiitmiseks 5.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 7 6 18956 28 16092013 1107536 320 KB Aruande otsus 16.09.2013 16.08.2022