Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01414

Metstaguse Agro OÜ Tamme farmi keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Järva-Jaani Vallavalitsus (edaspidi nimetatud otsustaja) algatas 19.06.2014 korraldusega nr 203 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 p 1, § 6 lg 1 p 27, § 7 p 1, § 9, § 11 lg 2 ja 3 ning Osaühingu Metstaguse Agro poolt esitatud avalduse alusel kavandatava tegevuse KMH. Esitatud avalduse alusel soovib ettevõte Järva-Jaani vallas Kuksema külas Tamme laut maaüksusel (katastritunnus 25702:003:0233) asuvas piimakarjakasvatusega tegelevas farmikompleksis (millele on väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.JÄ-206263) rekonstrueerida kaks lauta, vahetada nendes lõaspidamistehnoloogia vabapidamistehnoloogia vastu ning ehitada karja paremaks mahutamiseks ning keskkonnakompleksloas lubatud tootmisvõimsuse saavutamiseks farmikompleksi juurde 200 kohaline laut lüpsilehmadele. Kehtiva keskkonnakompleksloa kohaselt on Tamme lüpsifarmi tootmisvõimsus 550 kohta lüpsilehmadele, 339 kohta noorloomadele ja 157 kohta vasikatele. Kavandatava tegevusega keskkonnakompleksloas toodud loomade arvu ei suurendata.
Järva maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119107

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
19.06.2014
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing Metstaguse Agro
Järva-Jaani Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kuksema küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaire Taidre KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 961 KB Algatamise otsus 19.06.2014 16.08.2022
HJR 6 7 14713 8 22122014 1398169 273 KB Programmi otsus 22.12.2014 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 3.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 14713 16 05052015 1489267 291 KB Aruande otsus 05.05.2015 16.08.2022