Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00910

Peningi turbatootmisala kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Peningi turbatootmisalal tegevuse jätkamiseks ning kuivendusvete ärajuhtimiseks suublateks olevatesse Igavere peakraavi ja Silmsi ojja taotleb arendaja vee-erikasutusluba.
Harju maakond
0651 - Raasiku vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
07.10.2010
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Igavere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Sander Kahk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PeningiKMH algatamine 146 KB Algatamise otsus 07.10.2010 16.08.2022
KMH Programm Peningi 2011 61 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 14683 4 30062011 541568 262 KB Programmi otsus 30.06.2011 16.08.2022
KMH aruanne Peningi 2012 426 KB Aruanne 16.08.2022
Lisad 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 14683 15 22082012 848164 307 KB Aruande otsus 22.08.2012 16.08.2022