Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02215

Rabivere turbatootmisala kuivendamise ning kuivendusvee suublasse juhtimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
0317 - Kohila vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119595

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
12.03.2015
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
AKTSIASELTS TURVAS
Keskkonnaamet
Agenda OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Hageri küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Vivian Ilves KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liis-Erliken Vinne KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 3970 3 12032015 1448012 278 KB Algatamise otsus 12.03.2015 16.08.2022
KMH programm Rabivere tootmisala 1.6 MB Programm 16.08.2022
Rabivere programmi protokoll 1.4 MB Programm 16.08.2022
KKA kiri ja kirja vastus 485 KB Programm 16.08.2022
Terviseameti kiri ja kirja vastus 526 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 7067 11 07092015 1567822 42 KB Programmi otsus 07.09.2015 16.08.2022
Rabivere turbatootmisala kuivendamise KMH aruanne 12.6 MB Aruanne 16.08.2022
Rabivere turbatootmisala kuivendamise nin 297 KB Aruande otsus 24.05.2016 16.08.2022