Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01211

Harju maakonna Nissi valla Sooniste ja Sooniste II turbatootmisalade kuivendamise ja kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Sooniste ja Sooniste II turbatootmisalade kuivendamine ja kuivendusvete ärajuhtimine eesvooluks olevasse Ellamaa ojasse. Lähtuvalt arendaja soovist tegevust antud alal jätkata, taotletakse uut vee erikasutusluba. Vastavalt loa taotlusele on kuivendusvete eesvooluks Ellamaa oja ja väljajuhitava heitvee koguseks 1 044 tuh m3 aastas. Seega taotletakse loaga varasemalt toimunud tegevuse jätkamist.
Harju maakond
0726 - Saue vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
15.09.2011
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
Osaühing KEKKILÄ EESTI
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Lehetu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Ei
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sooniste KMH algatamine 457 KB Algatamise otsus 15.09.2011 16.08.2022
KMH Programm Sooniste Sooniste II 2012 10 05 1.8 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 20739 5 25102012 892450 346 KB Programmi otsus 25.10.2012 16.08.2022
KMH Aruanne Sooniste ja Sooniste II 2014 01 06 heakskiitmiseks 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 20739 13 15012014 1180122 310 KB Aruande otsus 15.01.2014 16.08.2022