Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00607

Jõusa veehoidla (79402:002:0022) keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on 3,8 ha pindalaga veehoidla rajamine. Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17 ja 21. Tegevus hääbus.
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
20.03.2007
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Erakliinik Dentes AS
Tartumaa KKT
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tegevus hääbus ja luba ei väljastatud

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Ei
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
algatus 115 KB Algatamise otsus 20.03.2007 16.08.2022
Jõuda programm 165 KB Programm 16.08.2022
Jõusa programmi heakskiitmine 192 KB Programmi otsus 20.07.2007 16.08.2022