Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01013

Taotletavas Maardu lubjakivikarjääris läbiviidava tegevusega ja kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
OSAÜHING STARHILL esitas 19.04.2013 Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja 05.06.2012 Harju maakonnas Jõelähtme vallas kohaliku tähtsusega Maardu lubjakivimaardlas asuvate Maardu II paekarjääri, Maardu III lubjakivikarjääri, Maardu IV paekarjääri, Maardu V paekarjääri ja Maardu VI paekarjääri taotluse korrastamistingimuste saamiseks. Taotletav Maardu lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas paiknevas kohaliku tähtsusega Maardu maardlas (registrikaardi nr 178). Kaevandamisloa taotlemise eesmärgiks on moodustada olemasolevate Maardu II, IV, V ja VI paekarjääride ja lõppenud kaevandamisloaga Maardu III lubjakivikarjääri asemele üks ühine Maardu lubjakivikarjääri mäeeraldis. Lõppenud loaga Maardu VI paekarjääri taotletakse teenindusmaa koosseisu. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub maaüksusel 1 Tallinn-Narva tee (katastritunnus 24504:003:0917) ja maaüksusel Maardu lõunakarjäär (katastritunnus 24504:003:0916), mis on Jõelähtme valla omandis. Mäeeraldise pindala on 32,75 ha ja selle teenindusmaa pindala on 37,71 ha. Mäeeraldise piires on ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 287 tuh m3 ja ehituslubjakivi kaevandatav varu on 287 tuh m3. Maavara kasutatakse ehituses, teedeehituses ja -remondis. Loa taotletav kehtivusaeg on 5 aastat. Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 60 tuh m3.
Harju maakond
0245 - Jõelähtme vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 16 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.09.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
OSAÜHING STARHILL
Keskkonnaamet
OÜ Mäemees
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Maardu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Teet Kirss KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnis Kattel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Maris Leiaru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helen Männamets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 10404 9 09092013 1103311 274 KB Algatamise otsus 09.09.2013 16.08.2022
HJR 10 5 10404 10 17092013 1108062 287 KB Algatamise otsus 09.09.2013 16.08.2022
Maardu KMH programm 5.5 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 22092 10 27122013 1170046 308 KB Programmi otsus 27.12.2013 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 22092 19 05062014 1273777 379 KB Aruande otsus 05.06.2014 16.08.2022