Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01108

Raplamaal Käru ja Kehtna vallas Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamise (loomapargi loomise) keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Ehitussektor
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatavaks tegevuseks on Raplamaale Käru ja Kehtna valla territooriumile jääva Toosikannu puhkekeskuse maadele piirdeaia rajamine eesmärgiga eraldada ümbritsevast aedikusse asustatavate sõraliste populatsioon (edaspidi aruandes nimetatud loomapargiks). OÜ Toosikannu on esitanud Käru ja Kehtna vallale maa-ala piirdeaiaga tarastamise projekteerimistingimuste taotlused.
Järva maakond
Rapla maakond
0293 - Kehtna vald, Rapla maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 42 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.12.2008
Kaalutletud
TOOSIKANNU OÜ
Kehtna Vallavalitsus
Käru Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Jõeküla ja Kõrbja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kätlin Veber KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
14602 Toosikannu KMH programmi heakskiit 50 KB Programmi otsus 27.05.2009 16.08.2022
Toosikannu aruanne lisadeta 6.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 31729 6 02052013 1025261 416 KB Aruande otsus 02.05.2013 16.08.2022