Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01113

Triigi Sigala laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärk on olemasoleva Triigi sigala rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on sigala laiendamine, loomadele paremate pidamistingimuste tagamine ja kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt. Seafarm laiendatakse maksimaalselt kohtade arvuni: kuni 4752 nuumsiga; kuni 545 vaba ja tiinet emist; kuni 112 nooremist (nuumal poegimiskaalu saavutamiseni); kuni 132 poegivat/imetavat emist; kuni 2016 võõrdepõrsast.
Harju maakond
0338 - Kose vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-119220

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Elar Vulla
25.06.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing Valdereks ja OÜ TRIIGI SEAKASVATUS
Kõue Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Triigi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristin Markov KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 17578 4 25092013 1113684 291 KB Programmi otsus 25.09.2013 16.08.2022
Triigi KMH 04 09 14 alkranel heakskiitmisele taiend alkranel 16.9 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 17578 11 09102014 1346817 295 KB Aruande otsus 09.10.2014 16.08.2022