Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00612

Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Keemiatööstus
Kavandatava tegevuse eesmärk on Türisalu reoveekogumisalal tekkiva reovee nõuetekohane puhastamine Keila-Joa puhastis ja nõuetele vastava heitvee juhtimine suublasse.
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
06.07.2012
Kaalutletud
1.11 - aine tootmine tööstuslikus mahus keemilise protsessi abil, kui mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad orgaanilisi või anorgaanilisi põhikemikaale, fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid
Aktsiaselts Lahevesi
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Keila-Joa alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Madis Metsur KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eve Mägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 14992 4 06072012 820928 329 KB Algatamise otsus 06.07.2012 16.08.2022
Keila Joa RVP KMH programm5 2.4 MB Programm 16.08.2022
KeilaJoa KMHprogrammi protokoll 35 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 18387 7 23112012 913490 349 KB Programmi otsus 23.11.2012 16.08.2022
Turisalu reovepuhasti KMH aruanne 26.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 18387 14 07052013 1027283 300 KB Aruande otsus 07.05.2013 16.08.2022