Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01514

Alesti karjäärijärve läänekalda korrastamise ja järve lääneosa korrastamata ala süvendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Rapla maakond
0317 - Kohila vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-110413

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
15.05.2014
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Mittetulundusühing Speedline Racing
Keskkonnaamet
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Angerja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Vivian Ilves KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 6983 6 15052014 1260018 312 KB Algatamise otsus 15.05.2014 16.08.2022
KMH programm Alesti 1.7 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 12754 6 18072014 1300696 224 KB Programmi otsus 18.07.2014 16.08.2022
Alesti KMH aruanne 7.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 12754 14 29102014 1359597 275 KB Aruande otsus 29.10.2014 16.08.2022