Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00712

Imsi turbatootmisala mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0293 - Kehtna vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
22.10.2012
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
AKTSIASELTS TURVAS
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Põllu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ramst KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heli MIlvek KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Mall Orru KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tarvo Valker KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Silvi Merilo KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 2340 9 30052013 1043941 216 KB Programmi otsus 30.05.2013 16.08.2022
Imsi kmh aruanne lisadeta 4.0 MB Aruanne 16.08.2022
Graafiline lisa 1 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 2340 44 12122014 1391046 355 KB Aruande otsus 12.12.2014 16.08.2022