Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01311

Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas jäätmete põletamisel tekkivate tuhkade käitisevälise käitlemise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
Harju maakond
0446 - Maardu linn, Harju maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
25.04.2011
Kaalutletud
2.11 - jäätmekäitlus
Eesti Energia Aktsiaselts
Maardu Linnavalitsus
AS Entec Eesti
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jüri Teder KMH juhtekspert
Ei Ei Ei
Mihkel Vaarik KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamisotsus 926 KB Algatamise otsus 25.04.2011 16.08.2022
KaitisevaliseKHM programm final 77 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 19867 12 27102011 613520 295 KB Programmi otsus 27.10.2011 16.08.2022
Iru KMH aruanne 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Esikaas varv 28 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 2 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
LISA 3 726 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 4 98 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 5 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
LISA 6 153 KB Aruanne 16.08.2022
LISA 7 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 8937 5 20062012 810681 306 KB Aruande otsus 20.06.2012 16.08.2022