Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01411

Kavandatava Kodasoo turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Turba kaevandamine Kodasoo turbatootmisalal. Arendajal on Kodasoo turbatootmisalal maavara kaevandamise luba HARM-069 (L.MK.HA-37029) kehtivusega kuni 20.10.2019, mis asub kohaliku tähtsusega Rummu (Kodasoo) turbamaardla keskosas. Teenindusmaa pindala on 139,95 ha sh mäeeraldis 112,52 ha. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus, milles juhitakse settebasseinides puhastatud vett Kodasoo ojja. Kuna kehtiv vee erikasutusluba on aegunud, taotles arendaja tegevuse jätkamiseks loa pikendamist.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
14.07.2011
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Rummu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 144 KB Algatamise otsus 14.07.2011 16.08.2022
Kodasoo turbatootmisala KMH heakskiidetud programm 474 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 24877 15 02072012 817528 280 KB Programmi otsus 02.07.2012 16.08.2022
Kodasoo turbatootmisala KMH aruanne 21 04 2015 12.6 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 24877 42 15062015 1518099 49 KB Aruande otsus 15.06.2015 16.08.2022