Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00707

Tartu Ümbersõidu eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Projekti eesmärkideks on olemasoleva T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lõigul km 182,6-194,2 ehk Ilmatsalu ringteest kuni Uhti ristmikuni Tartu ümbersõidu ümberehituse ettevalmistamine arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi, teede vastavusse viimine EL-i standardite ja normidega; liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine, ummikute vähendamine teedel ning sõidukite jooksvate kulude kokkuhoid
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 504 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
31.01.2007
Kohustuslik
1.13 - kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks
Maanteeamet
Maanteeamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartu linn, Soinaste, Reola, Uhti küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tiit Oidjärv KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Triin Rand KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tartu Ymber Elva algat 361 KB Algatamise otsus 31.01.2007 16.08.2022
Tartu Ymber progr 11.0 MB Programm 16.08.2022
programmi heakskiit 214 KB Programmi otsus 28.03.2007 16.08.2022
Tartu ringtee KMH aruanne 24.04.2008. L6ppversioon 11.0 MB Aruanne 16.08.2022
aruande heakskiit2 412 KB Aruande otsus 23.05.2008 16.08.2022