Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02107

Rapla maakonna Märjamaa valla Kuislemma turbatootmisala kuivendusvete ärajuhtimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
0503 - Märjamaa vald, Rapla maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
22.03.2007
Kohustuslik
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
Osaühing KEKKILÄ EESTI
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Maidla küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Uudo Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 39 KB Algatamise otsus 22.03.2007 16.08.2022
Marjamaa Kuislemma turbatootmisala KMH 1.2 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 24067 6 15022013 969529 379 KB Programmi otsus 15.02.2013 16.08.2022
Kuislemma turbatootmisala KMH heakskiitmiseks 30 03 2015 6.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Vee erikasutusloa taotlus 154 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Arajuhitava pinnavee analuusiaktid 2007 2013 305 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Raplamaa Keskkonnateenistuse 22 03 2007 a kiri nr 577 KMH algatamine 594 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Maavara kaevandamise luba Rapm 009 259 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Maa ameti 15 02 2013 a kaskkiri nr 72 rendile andmine 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 7 Pollumajandusameti 15 02 2013 a ettepaneku kiri nr 14 15295 koos vastuskirjaga 229 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 8 Keskkonnaameti 28 02 2013 a kiri nr HJR 6 71324067 7 programmi heakskiitmine 155 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 9 KMH programm 2013 441 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 11 Ametlikud Teadeanded 14 12 2012 27 02 2013 02 09 2014 246 KB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 18465 11 16042015 1475897 309 KB Aruande otsus 16.04.2015 16.08.2022