Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01313

Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärk on tagada olemasoleva sadama säilimine ja ohutu toimimine. Vee erikasutusloa KMH raames hinnati vajalike rekonstrueerimistöödega ja süvendamisega kaasneda võivaid olulisi keskkonnamõjusid.
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
04.12.2013
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
aktsiaselts Saarte Liinid
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Lõunaküla / Storbyn, Naissaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jaanus Padrik KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
7 6 27279 2 04122013 1158036 7.2 MB Algatamise otsus 04.12.2013 16.08.2022
KMH programm 10 02 2014 4.8 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 27279 7 17022014 1200900 320 KB Programmi otsus 17.02.2014 16.08.2022
KMH aruanne 18 07 2014 6.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KMH programm heakskiidetud 17 02 2014 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 9343 7 24072014 1303801 259 KB Aruande otsus 24.07.2014 16.08.2022