Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01714

Osaühing Raikküla Farmer Allika veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119243

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
19.02.2014
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing Raikküla Farmer
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Raikküla, Lipametsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Silver Lind KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Helen Juhkama KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kerli Leetsaar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 4048 8 03072014 1291922 315 KB Programmi otsus 03.07.2014 16.08.2022
Osauhing Raikkula Farmer Allika veisefarm 7.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 4048 14 17112014 1371313 313 KB Aruande otsus 17.11.2014 16.08.2022