Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02415

Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Väätsa Vallavalitsus algatas 29.01.2015 otsusega nr 1 KeHJS § 5, § 6 lg 1 p 27, § 7 p 1, § 9, § 11 lg 2 ja 3 ning aktsiaseltsi Väätsa Agro poolt esitatud avalduse alusel kavandatava tegevuse KMH. Aktsiaselts Väätsa Agro soovib parandada Väätsa vallas Röa külas Sigala kinnistul (katastritunnus 93701:005:1671) asuvas Röa sigalas loomapidamistingimusi, suurendada toodangumahtu ning tõsta tootmise efektiivsust. Tegevus näeb ette olemasoleva kompleksi nelja hoone rekonstrueerimist nuumikute sigalateks. Kompleksi läänepoolseimasse hoonesse on planeeritud abi- ja olmeruumid. Hoonete põhikonstruktsioone ja hoonete põhigabariite ei muudeta. Lisaks olemasolevale 4000 m3 mahutavusega raudbetoonelemendist vedelsõnniku ringhoidlale rajatakse täiendav 3000 m3 vedelsõnniku ringhoidla. Rekonstrueeritud sigalakompleksis on planeeritud kohti 4720 nuumseale (hetkel kehtiva kompleksloa (L.KKL.JÄ-184422) alusel on Röa sigalas 2240 loomakohta).
Järva maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-120415

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
29.01.2015
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
aktsiaselts Väätsa Agro
Väätsa Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Röa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Krista Aidak KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 6 7 5654 5 02062015 1509441 276 KB Programmi otsus 02.06.2015 16.08.2022
Roa KMH aruanne lisadeta 4.5 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 5654 12 04122015 1633358 46 KB Aruande otsus 04.12.2015 16.08.2022