Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01413

Mäo PÜ Tarbja lüpsifarmi rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on rekonstrueerida Järva maakonnas, Paide vallas, Tarbja külas asuva Mäo põllumajandusühistule (PÜ) kuuluvad lüpsikarjafarmi hooned ja rajada uus Tarbja lüpsilaut. Tegevuse käigus rajatakse 504- kohaline vabapidamisel lüpsilaut koos kahe vedelsõnniku ringhoidlaga, vana lüpsilaut rekonstrueeritakse erivajadustega loomade- ja noorkarja laudaks, vana vasikalaut lammutatakse. Rajatav lüpsilaut planeeritakse lammutatud vasikalauda alale.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-119179

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
26.08.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Mäo Põllumajandusühistu
Paide Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Tarbja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Mao PU Tarbja lupsifarmi KMH programm 02 12 14 4.2 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 6507 10 19122014 1396134 265 KB Programmi otsus 19.12.2014 16.08.2022
Tarbja lupsifarmi KMH aruanne lisadeta 11.9 MB Aruanne 16.08.2022
Mao PU Tarbja lupsifarmi KMH programm 02 12 14 0 4.2 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 6507 23 17112015 1620307 44 KB Aruande otsus 17.11.2015 16.08.2022