Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01511

Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kaevandamisluba taotletakse Harju maakonnas Padise vallas Audevälja külas asuval kohaliku tähtsusega Tatramäe kruusamaardlal (registrikaart nr 314) Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldisele. Mäeeraldise liigiks on olemasoleva mäeeraldise laiendus. Mäeeraldise pindala on 13,17 ha, millest 1,55 ha jääb ammendatud Tatramäe karjääri põhjaosasse (katastritunnus: 56202:002:0147) ning 11,62 ha Riigimetsa Majandamise Keskuse Kloostri metskonna maatükile nr 41 (katastritunnus: 56202:002:0126).
Harju maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
04.04.2011
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
aktsiaselts KIIRKANDUR
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Audevälja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Hans Orru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
16836 10 828 KB Algatamise otsus 04.04.2011 16.08.2022
HJR 6 7 27524 11 14022012 722531 278 KB Programmi otsus 14.02.2012 16.08.2022
Tatram2e II KMH aruanne lisadeta 6.4 MB Aruanne 16.08.2022
Graafilised lisad 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 19021 29 21082013 1093011 333 KB Aruande otsus 21.08.2013 16.08.2022