Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01513

Tallinna linna Lasnamäe linnaosa Alvari 39 / Mustakivi tee 21 territooriumile golfikompleksi rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada Tallinnasse Lasnamäe linnaossa Tondiraba piirkonda ca 25 ha suurusele kinnistule (78403:306:0241) rahvusvahelistele nõuetele vastav golfikompleks, mis koosneb üheksarajalisest golfiväljakust, harjutusväljakutest, ajutisest ehitisest (soojakud hooldusinventarile ja -ruumidele, külastajate riietusruumid, retseptsioon jms) ning teedevõrgustikust, sh juurdepääsu-, jalgratta- ja kõnniteedest. Kogu planeeringuala ulatus on ca 30 ha.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 17 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
04.10.2013
Kaalutletud
2.19 - puhke-, spordi- või virgestusalade rajamine
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Tallinna Keskkonnaamet (75014876)
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Lasnamäe linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kadi Padur KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tondiraba golfi KMH algatamine 99550 3.3 MB Algatamise otsus 04.10.2013 16.08.2022
HJR 6 7 23611 4 03012014 1173279 300 KB Programmi otsus 03.01.2014 16.08.2022
Tondiraba KMH aruanne heakskiitmisele 30 05 14 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
lisa 3 kmh aruande avalikustamise ja avalik arut 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
TONDIRABA UURINGUD 21.5 MB Aruanne 16.08.2022
13 10 19 tondiraba go 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
asendiplaan 31 03 2014 13.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 10179 5 15072014 1298475 358 KB Aruande otsus 15.07.2014 16.08.2022