Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00807

Peeda jõe tõkestamise ja paisutamise jätkamisega ning veejõu kasutamisega Paju vesiveskis seotud vee erikasutuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
keskkonnamõju hindamise teemaks on Tartu maakonnas Kambja vallas Pulli külas oleva Paju vesiveski vee erikasutusega seotud keskkonnamõju hindamine. Vaadeldav vesiveski paikneb Veski maaüksusel, mille katastritunnus on 28203:006:0115 ning pindala 4.9 ha. Kõnealune koht (Paju vesiveski pais) paikneb Peedja jõe keskjooksul 7 km kaugusel jõe suudmest ja jõe valgla paisu lävendis on 44 km2
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
30.03.2007
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Raul Veskioja
Keskkonnaamet
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Pulli küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Paju vesiveski KMH algatamine 118 KB Algatamise otsus 30.03.2007 16.08.2022
Paju vesiveski programm 989 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiit 209 KB Programmi otsus 30.07.2007 16.08.2022
Paju veski KMH 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
Paju veski KMH lopparuanne heakskiiduga 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
kiri nr 6705 20 5.0 MB Aruande otsus 14.05.2010 16.08.2022