Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01814

OÜ Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Viljandi maakond
0480 - Mulgi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
26.08.2014
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Abja Farmid OÜ
Abja Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Kamara küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristin Markov KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Laan KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 6 7 19676 4 07112014 1366040 376 KB Programmi otsus 07.11.2014 16.08.2022
OU Abja Farmid Kamara veisefarmi laiendamise KMH 18 02 15 alkranel 7.1 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 19676 10 06032015 1444583 374 KB Aruande otsus 06.03.2015 16.08.2022