Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01713

Taotletavas Välgita kruusakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletava Välgita kruusakarjääri mäeeraldise (pindala 26,05 ha) ja mäeeraldise teenindusmaa (pindala 28,01 ha) asuvad Viljandimaal Saarepeedi vallas Välgita külas Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnistutel Välgita kruusakarjäär (katastriüksuse tunnus 71503:001:0010, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa, pindala 27,00 ha) ja Välgita kruusakarjäär 2 (katastriüksuse tunnus 71503:001:0143, maa sihtotstarve on mäetööstusmaa, pindala 10,35 tuh m2)
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
26.06.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Maanteeameti Lääne regioon
Keskkonnaamet
Agenda Keskkonnabüroo OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Välgita küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Maris Leiaru KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 10 5 12529 6 26062013 1061200 495 KB Algatamise otsus 26.06.2013 16.08.2022
KMH programm Valgita karjaar 1.2 MB Programm 16.08.2022
PV 10 5 12529 14 26112013 1151949 510 KB Programmi otsus 26.11.2013 16.08.2022
KMH aruanne heakskiitmisele Valgita karjaar 10.9 MB Aruanne 24.11.2022
PV 10 5 12529 19 11032014 1214789 512 KB Aruande otsus 11.03.2014 16.08.2022