Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01813

OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Eesmärgi saavutamiseks on arendaja poolt kavandatud tegevuseks Kõo vallas Koksvere külas Mangeni farmi maaüksusel (35701:002:1401) olemasolevate vananenud laudahoonete lammutamine ning samasse asukohta uute kaasaegsete laudahoonete ning lüpsikompleksi ehitamine kuni 1700-le lüpsilehmale. Samuti soovitakse sõnnikukäitluse korraldamiseks rajada laudakompleksi juurde biogaasijaam ning lähialal paiknev senine Siimani farmi lüpsilehmade laut muuta sama käitise noorloomade laudaks
Viljandi maakond
0615 - Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 24 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
25.02.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
osaühing Mangeni PM
Kõo Vallavalitsus
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Koksvere

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ratas KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Andrus Veskioja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kadri Tõnsau KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Arvo Käärd KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Janek Kivi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anni Naaris KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ahto Oja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 303 KB Algatamise otsus 25.02.2013 16.08.2022
PV 6 7 9082 4 10072013 1070540 516 KB Programmi otsus 10.07.2013 16.08.2022
KMH aruanne 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 9082 11 16122013 1165074 516 KB Aruande otsus 16.12.2013 16.08.2022