Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00812

Terase peakraavile Tusti mõisapargi paisjärve ja veskipaisu taastamise vee erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
KMH objektiks on Viljandimaal Viiratsi vallas Tusti külas asuva Terase peakraavile Tusti mõisapargi paisjärve ja veskipaisu taastamine. Tegevuse initsiaatoriks on Tusti Külaselts MTÜ, kelle eesmärgiks on ajaloolise situatsiooni taastamine ja puhketingimuste pakkumine ehk sh piirkonna kultuuriline teenindamine.
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 19 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
03.12.2012
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Tusti Külaselts
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Tusti küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Britta Pärk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PV 7 6 19348 7 03122012 920115 489 KB Algatamise otsus 03.12.2012 16.08.2022
Tusti paisjarvede KMH programm 22 02 13 alkranel 25 04 2013 1.4 MB Programm 16.08.2022
PV 6 7 32488 6 26042013 1021645 514 KB Programmi otsus 26.04.2013 16.08.2022
Tusti pj KMH aruanne 09 09 13 alkranel pdf 6.6 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 32488 12 23092013 1112035 509 KB Aruande otsus 23.09.2013 16.08.2022