Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00912

Viljandi järve supelrandade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Keskkonnamõju hindamise (KMH) eesmärk on selgitada, hinnata ja kirjeldada Viljandi Linnavalitsuse poolt kavandatud Viljandi järve supluskohtade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga planeeritud tegevustega kaasnevatest muutustest tingitud eeldatavat otsest ja kaudset mõju Viljandi järvele ning supelrandade lähiala keskkonnale, analüüsida negatiivse mõju vältimise või leevendamise võimalusi ja teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks.
Viljandi maakond
0897 - Viljandi linn, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
02.04.2012
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Viljandi Linnavalitsus
Viljandi Linnavalitsus
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Viljandi järv

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lilian Freiberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Andres Hiiemäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Enn Kulp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Janek Heim KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 242 KB Algatamise otsus 02.04.2012 16.08.2022
KMH programm Viljandi jv Final 2.2 MB Programm 16.08.2022
PV 6 7 11553 5 29062012 816755 508 KB Programmi otsus 29.06.2012 16.08.2022
Ekspertarvamus Viljandi jarv 181 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne Viljandi jv Final 6.8 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 11553 10 09112012 904196 513 KB Aruande otsus 09.11.2012 16.08.2022