Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01913

Pombre kruusamaardla Pombre ja Pombre II karjääris ning Nõmme-Koordi (Pirmastu) liivamaardla Lolu II karjääris kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) objektiks on Viljandi vallas Lolu külas Pombre maardlal asuva Pombre liivakarjääri ja Pombre II kruusakarjääri ning Nõmme-Koordi (Pirmastu) maardlal asuva Lolu II liivakarjääri (joonis 1.1 ja 1.2, graafiline lisa 1) maavara kaevandamise loa taotlus. Pombre ja Pombre II karjääri kaevandamise loa taotluse on Keskkonnametile esitanud Medemar OÜ, Lolu II karjääri kaevandamise loa taotluse HolstreNõmme Puhkekeskus OÜ.
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 26 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
06.05.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing Medemar
Osaühing Holstre-Nõmme Puhkekeskus
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Lolu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ranek Rohtla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 83 KB Programm 16.08.2022
PV 6 7 12428 6 20092013 1111276 509 KB Programmi otsus 20.09.2013 16.08.2022
Pombre KMH aruanne lisadeta 8.8 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 2916 8 11072014 1297275 516 KB Aruande otsus 11.07.2014 16.08.2022