Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01611

Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatavaks tegevuseks on kruusa ja liiva kaevandamine kohaliku tähtsusega Tääksi maardlast (registrikaardi nr 0276). Maanteeameti lääne regioon kasutab Tääksi mäeeraldiselt materjali piirkonna riigimaanteede ja kohalike teede ehituseks ja remondiks ning ehitustöödel.
Viljandi maakond
0615 - Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
30.08.2011
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Maanteeamet
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Ülde küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Madis Osjamets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 808 KB Algatamise otsus 30.08.2011 16.08.2022
PV 6 7 8088 14 05032012 735135 499 KB Programmi otsus 05.03.2012 16.08.2022
Taaksi ja Taaksi II KMH aruanne lisadeta 5.4 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 8088 19 05072012 820620 516 KB Aruande otsus 05.07.2012 16.08.2022