Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00205

Anne kanali supelranna laienduse projektiga kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatavaks tegevuseks on Anne kanali jõepoolsele kaldale supelranna rajamine. Uue supelranna rajamisel on kavandatud kanali täitmine ja liivaranna loomine mahus, mis on vajalik normikohase supelranna rajamiseks.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
07.04.2005
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Tartu Linnavalitsus
Tartu Linnavalitsus
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartu linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Anne Rooma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marko Kohv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Anne algat 389 KB Algatamise otsus 07.04.2005 16.08.2022
Anne pr 2.0 MB Programm 16.08.2022
Anne pr HK 347 KB Programmi otsus 23.05.2005 16.08.2022
Anne kanali KMH ARUANNE 3.0 MB Aruanne 16.08.2022
Anne KMH Joonis 3 ülevaateskeem 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
Anne kanali heakskiit Tartu Linnavalitsu1 26 KB Aruande otsus 16.08.2005 16.08.2022